Większość urządzeń może być zasilanych bezpośrednio ze sprężarki ale ciśnienie podawane jest nierównomiernie, tzn. występują skoki ciśnienia zgodne z częstotliwością tłoków lub wirników. Skoki ciśnienia przełożą się na nierównomierną pracę urządzenia.

Aby wyeliminować ten aspekt instaluje się zbiorniki wyrównawcze w których jesteśmy w stanie zmagazynować gaz pod zadanym ciśnieniem. Kiedy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej ustalonej wartości automatyczny układ sterowania załącza sprężarkę i „dobija” ciśnienie w zbiorniku. Odpowiednio dobrany zbiornik wyrównawczy pozwala przedłużyć w ten sposób żywotność sprężarki poprzez ograniczenie cykli włączania/wyłączania kompresora oraz dzięki temu zmniejszyć pobór energii elektrycznej.

W instalacji sprężonego powietrza przy wielu punktach poboru ciśnienia nie będzie możliwe zapewnienie odpowiednich parametrów czynnika roboczego bezpośrednio ze sprężarki. W takiej sytuacji skutecznym rozwiązaniem będzie użycie zbiorników wyrównawczych jako zbiorników buforowych czyli tzw. magazynów sprężonego powietrza. Odpowiedni rozdział punktów poboru, pogrupowanie ich i dobranie właściwych zbiorników buforowych pozwoli na niezależną pracę na stanowiskach bez zakłócania i strat ciśnieniowych w innych grupach poboru.