Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO),
informujemy, iż:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMNINO" SP. Z O.O.
  Komnino 8, 76-213 Gardna Wielka, Polska
  NIP 8390405920
  REGON 770576650
  e-mail: biuro@komnino.com.pl


 2. Podstawą prawną prztwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, dla której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. 

 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 

 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

 6. Administrator przekaże Państwa dane odbiorcom, z którymi zawarł stosowne umowy, w szczególności w zakresie obsługi księgowej.

 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo wniesienia sprzeciwu.
   
 9.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy narusza on przepisy RODO.

 10.  W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.